UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ EĞİTİMİ(UDA-ABA)

Uygulamalı Davranış Analiz

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA-ABA)

“Uygulamalı davranış analistlerine göre, çevre çocuğun davranışlarının temel kaynağıdır. UDA’da gözlenebilir davranışlar ele alınır ve insan davranışlarını etkileyen çevresel özellikler betimlenir. Davranışın öncesinde ve sonrasında neler olduğuna ilişkin detaylı gözlemler yapılarak bilgi toplanır. Örneğin, ağlayan bir çocuk için ağlamaya neden olan içsel durumların (uyaranlar), örneğin, açlık, susuzluk, ağrı hissi gibi ya da çevresel durumların örneğin, nesne elde etme, çevresindeki yetişkinin ilgisini elde etme, zor bir durumdan kaçma neler olduğu anlaşılmaya çalışılır.

Uygulamalı davranış analizi insan davranışlarını anlamayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bir disiplindir. Uygulamalı davranış analizi UDA, davranış analizinin geliştirdiği öğrenme ve davranış ilkelerinin sosyal açıdan önemli insan davranışlarına uygulanarak yeni davranışların öğretilmesi, uygun olmayan davranışların değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması süreci olarak tanımlanır. Eğitim çalışmalarında uygulama bölümünde incelenen kısım davranıştır. Davranışın gözlenmesi süreçtir. Analiz kısmında ise davranıştan önceki ve sonraki süreç incelenir. Burada davranış öncesi ve sonrası uyaranlar ile davranış arsındaki neden-sonuç ilişkisine bakılır. UDA yalnızca davranışları yönetmek amacıyla değil aynı zamanda çocukların bağımsız yaşama becerilerini kazanabilmelerini sağlamak için etkili öğretim sunmak amacıyla da kullanılır.

Sonuç olarak, UDA bilimsel dayanaklı uygulamalarla bir hizmet modeli olarak karşımıza çıkmaktadır ve yalnızca özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için değil, normal gelişim gösteren bireyler için yaşamın herhangi bir döneminde, iş yaşamında ya da daha farklı ortamlarda davranış yönetiminde, toplumsal beceri kazandırma, dil gelişimi, günlük yaşam becerileri gibi değişik davranışların öğretiminde etkilidir.   

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA-ABA) Uzman Egitimcilerimiz tarafından kurumumuzda uygulanmaktadır.