BEDENSEL ENGELLİ BİREY DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel Engelli Birey Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireylerin Eğitimi

Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle kas, iskelet
ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini kaybeden, günlük
yaşamda gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken, toplumsal yaşama uyum sağlamada zorlanan, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi  bedensel engelli birey” olarak adlandırılır.

Rehabilitasyon çok yönlü bir tedavi programını gerektirir.  Fiziksel engelli bir çocuğa ya da yetişkinefizyoterapi ve rehabilitasyon programı gereklidir. Kurumumuzda fizyoterapi ve rehabilitasyon programı fizyoterapist tarafından yürütülmektedir.

Rehabilitasyonun amacı; çocuğun mevcut potansiyelini arttırarak günlük yaşamda ve sosyal hayatta mümkün olduğunca bağımsızlığını sağlamaktır. İyi bir rehabilitasyon programı için çok iyi bir değerlendirme, tedavi programı, takip, ev programı ve bazen de ortezleme gereklidir. Rehabilitasyon programına başlanabilen en erken dönemde başlanması önemlidir. Çocuğunuz 7 aylık iken yuvarlanmıyorsa, 10 aylık iken kendi kendine oturamıyorsa, 12 aylık olduğunda emeklemiyorsa, 14 aylık olduğunda kendi kendine ayakta durmuyorsa, 18 aylık olduğunda yürümüyorsa ve 30 aylık olduğunda kendi kendine merdivenlerden inip çıkamıyorsa mutlaka bir pediatrik nöroloğa başvurulmalıdır.

Rehabilitasyon programına alınan bazı hastalık grupları şöyledir:

 • Serebral palsi
 • Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif veya Metabolik Hastalıklar(MS, Hidrosefali, Fenilketanüri, ALS, MG…)
 • Mental Motor Gerilik
 • Brakial Pleksus Yaralanması(Doğuştan kol felci)
 • Spina Bifida
 • Travma Nedenli Merkezi Sinir Sistem Yaralanmaları(Omurilik felci)
 • Süregelen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Geriliği(Epilepsi, Otizm, Rett Sendromu)
 • Genetik Kökenli Hastalıklar(Down Sendromu)
 • Kas Hastalığı Olan Bireyler(DMD, SMA…)
 • Ortopedik Hastalıklar(Pes Ekinovarus, Doğuştan Kalça Çıkığı, Osteogenezis Imperfekta…)
 • Skolyoz
 • Doğuştan ya da Sonradan Uzuv Eksikliği(Ampute Hastalar