DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Böylece beyin bu bütünlemeyi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır. Duyu bütünleme öğrenme güçlüğü ve gelişme geriliği olan çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan multi-sensorial bir yaklaşımdır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Merkezimizde Özel Eğitim Programı kapsamında eğitsel değerlendirmesi yapılan çocuklar gereksinimleri doğrultusunda farklı yoğunluklardaki programlarımızdan destek alabilmektedirler.

Özel eğitim çalışmalarımız eğitim koordinatörümüz önderliğinde alanında uzman terapistlerimizle aile katılımlı olarak yapılmaktadır.

Merkezimizde çocuklarımızın yaşadığı bu zorlukları giderebilmek amacı ile grup eğitimleri verilmektedir. Grup eğitimlerimiz biri terapist diğeri yardımcı öğretmen olmak üzere iki eğitimci ile yürütülmektedir. Eğitimlerimiz çocuklarımız için yapılandırılmış eğitim ortamlarında yapılmaktadır. Merkezimizde ailelerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş sistemler (kamera, gözlem aynası) bulunmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız grup eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim; fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim-öğretimden yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için; özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından ekip anlayışıyla sunulan özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekânlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilmiş özel programlarla verilen eğitimdir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Merkezimizde Özel Eğitim Programı kapsamında eğitsel değerlendirmesi yapılan çocuklar gereksinimleri doğrultusunda farklı yoğunluklardaki programlarımızdan destek alabilmektedirler.

Özel eğitim çalışmalarımız eğitim koordinatörümüz önderliğinde alanında uzman terapistlerimizle aile katılımlı olarak yapılmaktadır.

Merkezimizde çocuklarımızın yaşadığı bu zorlukları giderebilmek amacı ile grup eğitimleri verilmektedir. Grup eğitimlerimiz biri terapist diğeri yardımcı öğretmen olmak üzere iki eğitimci ile yürütülmektedir. Eğitimlerimiz çocuklarımız için yapılandırılmış eğitim ortamlarında yapılmaktadır. Merkezimizde ailelerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş sistemler (kamera, gözlem aynası) bulunmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız grup eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

GRUP EĞİTİMİ

Gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin yaşadıkları en büyük zorlukların grup kurallarına uymaları,  akranları ile paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği içinde olmaları, sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri olduğu bilinmektedir.

Merkezimizde çocuklarımızın yaşadığı bu zorlukları giderebilmek amacı ile grup eğitimleri verilmektedir. Grup eğitimlerimiz biri terapist diğeri yardımcı öğretmen olmak üzere iki eğitimci ile yürütülmektedir. Eğitimlerimiz çocuklarımız için yapılandırılmış eğitim ortamlarında yapılmaktadır. Merkezimizde ailelerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş sistemler (kamera, gözlem aynası) bulunmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız grup eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Merkezimizde bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasına, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasına, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamak amacıyla rehberlik birimimiz tarafından çocuklarımıza ve ailelerine rehberlik yapılmaktadır. Aile ve çocuk etkileşim grupları uzman terapistlerimiz tarafından planlanmaktadır.

KAYNAŞTIRMA DESTEK EĞİTİMİ

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

Aygüneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon olarak olarak öğrencilerimizin yetersizlikleri dikkate alınarak akranları ile aynı eğitim ortamlarında yani normal sınıflarda eğitim almalarını istiyoruz. Bunun için kaynaştırma eğitimi öncesinden başlayarak öğrencilerimizin okul sürecinde öğretmenlere, öğrencilere, idarecilere ve ailelere her türlü desteğimizi sunuyoruz.

Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa­tı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler­ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları­nı geliştirir.

Merkezimizde Görsel Sanat Eğitimi uzmanımız tarafından grup ve bireysel eğitim şeklinde görsel sanat terapileri yapılmaktadır.

Görsel sanat çalışmaları ile öğrencilerimize yararları şu şekildedir

Merkezimizde DEAH gösteren öğrencilerimizin öncelikli gereksinimlerine göre uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

SANAT EĞİTİMİ

Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yara­tıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır. Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa­tı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler­ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları­nı geliştirir.

Merkezimizde Görsel Sanat Eğitimi uzmanımız tarafından grup ve bireysel eğitim şeklinde görsel sanat terapileri yapılmaktadır.

Görsel sanat çalışmaları ile öğrencilerimize yararları şu şekildedir

Merkezimizde DEAH gösteren öğrencilerimizin öncelikli gereksinimlerine göre uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM

Gelişim geriliği gösteren çocuklarımızın eğitiminin yetersiz kaldığı durumlarla sık sık karşılaşmaktayız. Bu çocukların yaşıtlarına yakın bir seviyeye gelebilmeleri için daha yoğun ve nitelikli bir özel eğitime ihtiyaçları vardır.

Yapılan bilimsel araştırmalar; erken yaşta tanı alıp doğru eğitim yöntemleri ile yoğun olarak özel eğitim alan çocukların yarısına yakınında belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, eğitimlerini yaşıtları ile birlikte genel eğitim sistemi içerisinde sürdürebildiğini ve yaşıtlarının sahip oldukları becerileri edinerek bağımsız olarak toplumda yaşamlarını devam ettirebildiklerini göstermektedir.

Merkezimizde Yoğunlaştırılmış Özel Eğitim Programı kapsamında eğitsel değerlendirmesi yapılan çocuklar gereksinimleri doğrultusunda farklı yoğunluklardaki programlarımızdan destek alabilmektedirler.

Yoğunlaştırılmış Özel Eğitim Programımız; Otizm, Erken Çocukluk ve Özel Öğrenme Güçlüğü alanlarında eğitim koordinatörümüz tarafından planlanmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız yoğunlaştırılmış eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Merkezimizde DEAH gösteren öğrencilerimizin öncelikli gereksinimlerine göre uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE EĞİTİMİ

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Bunun sonucu olarak çocukta bulunduğu gelişim dönemine uymayan dikkatsizlik ya da aşırı hareketlilik vardır. Başlangıcı genellikle üç yaş dolaylarında olmakla birlikte, tanı düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmanın gelişmesinin beklendiği ilkokul yıllarında konmaktadır.

Merkezimizde DEAH gösteren öğrencilerimizin öncelikli gereksinimlerine göre uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.